پرش به محتوا

خاطرات یار

تهجد و شب زنده داری

به نقل از آقای مسعود (مهدی) شریف رازی، فرزند آن مرحوم:

مرحوم آیت الله شریف رازی (ره) در عبادات و اقامه نمازهای واجب و مستحب اهتمام ویژه‌ای داشتند. علی‌الخصوص تهجد و نماز شب. ایشان حدود ۶۰ سال (از ایام جوانی تا پایان عمر) نماز شبشان ترک نشد. به گونه‌ای که در هر شرایط و در هر مکانی که حضور داشتند برنامه‌های خود رو طوری تنظیم می‌کردند که برای نماز شب بیدار شوند.

به خاطر دارم که در یکی از ایام زیارتی امام هشتم (ع)، به همراه ایشان و مادرم عازم مشهد مقدس بودیم. در آن زمان من در سنین نوجوانی به سر می‌بردم. بلیت قطار نایاب شده بود و ما به سختی سوار قطار شدیم. مسافرین آنقدر زیاد بودند که حتی در سالن های قطار نیز مملو از مسافران و زائران مشهد مقدس بود. مادر در یکی از کوپه ها قرار گرفت و چون داخل کوپه همه زن و بچه بودند، من و ایشان به مانند بسیاری دیگر در راهرو مستقر شدیم! شب هنگام، ایشان عبای خود را پهن کرد و من روی عبای ایشان به استراحت پرداختم و تقریباً جای دیگری برای استراحت ایشان باقی نماند. اما ایشان در همان حال و در حالیکه قطار مشغول حرکت بود به سمت قبله بصورت تقریبی ایستاده و مشغول نماز شب شدند. هیچگاه فراموش نمی‌کنم که نماز شب ایشان تا نزدیک صبح و ایستادن قطار جهت نماز صبح همچنان ادامه داشت.